Things to consider while building homes

0

घर बनाउँदा विभिन्न पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ । एकपटक बनाइसकेको संरचना फेरि भत्काउनुपर्‍यो भने श्रम, समय र पैसा सबैको व्यर्थ हुन्छ । यस्तो समस्या आउन नदिन घर बनाउने क्रममा अपनाउनुपर्ने सचेतना र सावधानीप्रति जानकार रहनुपर्छ । कुनै पनि घर टिकाउ हुन त्यसको आन्तरिक बनोट मजबूत एवम् विधिसम्मत तरीकाले निर्माण गरिएको हुनुपर्छ ।
बीम
तीन तला र १ हजार वर्गफीट प्लिन्थ क्षेत्रफलसम्मको घरमा दुई पिलरबीचको लामो दूरी १४ फीट ९ इञ्च र छोटो दूरी १० फीटभन्दा बढी नभएको अवस्थामा निम्नानुसार डण्डी राख्न सकिन्छ :
बीममा तलमाथि कम्तीमा १६ मिलिमिटर (५ लाइन)को दुई/दुईओटा डण्डी राख्नुपर्छ ।
बीमको लम्बाइअनुसार तलमाथि राखिएका डण्डीबाहेक थप डण्डी पनि राख्नुपर्छ । यस्ता डण्डीमा थप गर्दा बीमको लम्बाइको १/३ भाग लामो हुनुपर्छ । उक्त लम्बाइ पिलरको भित्री छेउबाट मात्र नापिनुपर्छ । बीमको तल थप गरिने डण्डी लम्बाइको बीच भागमा राख्नुपर्छ । त्यस्ता डण्डी दुवैपट्टिबाट बीमको लम्बाइको १/६ भागसम्म जानुपर्छ ।

June 14, 2017 |

Leave a Reply

Your email address will not be published.

five − two =

Copyright 2015 by Nepal Construction. All Rights Reserved.
Skip to toolbar